Regulamin

Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego AUDIOCAR należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie punkty.

Regulamin sklepu internetowego AUDIOCAR
§ 1

1. Sklep internetowy AUDIO-CAR.pl prowadzony jest przez firmę AUDIOCAR o numerze NIP 664-112-1918.
2. Siedziba firmy mieści się w Starachowicach (27-200) przy ulicy Kanałowa 1.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z sklepem internetowym prosimy kierować na adres: audiocar@audiocar.eu

§ 2

1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług sklepu internetowego AUDIOCAR, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w sklepie internetowym AUDIOCAR jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Z usług sklepu internetowego AUDIOCAR Użytkownik może korzystać za pomocą każdej przeglądarki internetowej.
2. Technologia stosowana w Internecie, w tym sklepu internetowego AUDIOCAR, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§ 4

1. Użytkownik składając zamówienie w sklepie internetowym AUDIOCAR wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas składania zamówienia danych w bazie użytkowników sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
2. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma AUDIOCAR zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy.

§ 5

1. Sklep internetowy AUDIOCAR prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep internetowy AUDIOCAR prowadzi sprzedaż dla Klientów z Polski.
3. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, faxem lub przez internet,
4. Po złożeniu zamówienia należy uzgodnić telefonicznie warunki realizacji wysyłki, płatności jak i również spraw technicznych. W przeciwnym wypadku transakcje uznaje się za nieważną.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Wraz z przesłanym towarem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub paragonu.
8. Klient w każdej chwili może wycofać już złożone zamówienie - telefonicznie lub e-mailem pod adresem audiocar@audio-car.eu jednak nie póżniej niż przed momentem wysyłki firmą kurierską lub pocztą.
9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
13. Przesyłki dostarcza: firma kurierska lub poczta lub w uzgodnionych przypadkach transportem własnym AUDIOCAR.
14. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny na magazynie sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres e-mail.
15. Firma AUDIOCAR nie ponosi odpowiedzialności za jakości usług świadczonych przez przewoźnika.
16. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary (po uprzednim uzgodnieniu z AUDIOCAR): przy odbiorze lub przelewem bankowym na konto sklepu.


§ 6
Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Kwestie nie objęte gwarancją rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 7
Reklamacje

1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis uszkodzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 8

1. Firma AUDIOCAR zabrania użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym

§ 9

1. Regulamin obowiązuje Sklep internetowy www.audio-car.eu oraz jego Użytkowników.
2. Firma AUDIOCAR zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.
3. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.audio-car.eu.

Zamówienie

Nasz sklep

O nas
Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone audioCar 2021